Utbildning

Allmänt om våra utbildningar

Tack vare våra konsulters spridda och bredda kompetens kan vi erbjuda utbildningar kring ämnen som internet och sexmissbruk, Sex och samlevnad till pedagoger, våld i nära relationer, HBTQ, Hur professionaliserar vi sexualiteten inom LSS och äldreomsorgen? mm.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för mer information kring våra utbildningar!