Om oss

Det är vi som är Sexvägledarna

Gunilla

Gunilla är vår sexologmasterstuderande socionom som har arbetat i tio år såväl ideellt som professionellt med ämnen som jämställdhet, genus, normkritik, sexualitet och sexuell hälsa. Särskilda kompetensområden är maskulinitet, våld, sexuella övergrepp, sex som självskadebeteende och heder/skamkultur. Hon är en uppskattad gruppledare och föreläsare och hon ser utbildning och handledning av yrkesverksamma som sin viktigaste uppgift inom Sexvägledarna.

Arbetsområde: Workshops, föreläsningar, utbildningar, handledning av yrkesverksamma enskilt och i grupp, samtalsrådgivning.

“Jag önskar alla människor möjligheten att utforska sin sexualitet och potential till njutning och frigörelse - fysiskt, psykiskt, emotionellt och spirituellt. För oss som arbetar inom människonära yrkesområden är det viktigt att även titta på oss själva och vilka normer och tabun vi reproducerar.”

Ellen

Ellen är Sexvägledarnas mångfacetterade sexualinformatör, workshopledare och samtalsrådgivare, som har arbetat med sexualrelaterade frågor riktat till personal och klienter såväl inom skola, HVB-hem, missbruksvård, LSS-verksamheter som inom kultursektorn och ideella organisationer. Med en magister i socialt arbete och en halv master i sexologi i ryggsäcken betraktar Ellen sexualitetsfrågor som en ingång till att arbeta med normer, makt, hälsa och kommunikation oss människor emellan.

Arbetsområde: Workshops, utbildningar, föreläsningar, samtalsrådgivning samt handledning av yrkesverksamma, enskilt och i grupp.

“Sexualiteten, hur den än tar sin form, är en del av livet och människobehandlande organisationer behöver bli bättre på att erbjuda klienter kvalitativt stöd, hjälp och information om sexualrelaterade frågor.”

Cindhy

Cindhy är Sexvägledarnas erfarna socionom. Sexualiteten och viljan att påverka finns som en röd tråd i hennes yrkesliv. I flera år har hon arbetat som konsult och föreläsare kring jämställdhetsfrågor. Hon kommer med gedigen kunskap av samtal från Ungdomsmottagningen och strategiskt arbete med sexuell hälsa samt är en av initiativtagarna av Malmö stads HBTQ-nätverk.

Arbetsområde: Handledning av yrkesverksamma, enskilt och i grupp samt workshops och föreläsningar.

“Att våga inkludera sexualiteten i Handledning för yrkesverksamma inom människovårdande yrken är ett sätt att professionalisera sexualitetsfrågan från grunden. Det är något jag brinner för!”

Marco

Marco är Sexvägledarnas kommunikatör och nyfikna samtalsrådgivare med 10 års erfarenhet av att samtala, föreläsa och arbeta med frågor som rör sex, sexualitet, relationer och hälsa. Tillsammans med Linda Byqvist drog han igång Sexvägledarna 2013 för att erbjuda det som saknades, en ungdomsmottagning för vuxna. Sedan dess har Sexvägledarna växt och kan idag erbjuda handledning, utbildningar, föreläsningar och workshops inom sexualitetens många olika fält.

Arbetsområde: Samtalsrådgivning, workshops, föreläsningar och utbildningar.

“Sexualiteten förändras i takt med att vi växer som människor. Din sexualitet ser förmodligen inte ut som den gjorde för 10 år sedan och lär fortsätta utvecklas.”

Varför heter vi Sexvägledarna?

Vi tror att varje individ är expert på sitt eget liv och vi tycker om att få gå med en bit på vägen. Därför ser vi oss som vägledare i sexualiteten. Kanske kan vi föreslå nya vägar och alternativ, men det är alltid du som kommer till oss, som vet hur ditt liv ska se ut för att du ska bli nöjd. Vi sätter inga diagnoser eller etiketter.

Vårt dagliga arbete

Vi samtalar, föreläser och utbildar i tre ämnen som vi tycker är viktiga för ett gott liv. Sexualitet, sex och relationer. Dessa tre påverkar oss från den dagen vi föds, tills dess att vi tar vårt sista andetag. Hos oss finns det plats att prata om dessa tre ämnen.

Vad bygger vi våran kunskap på?

Vi fyller ständigt på med ny fakta inom ämnena vi arbetar med. Fakta, forskning och empirisk fakta. Flera av oss har mångårig samtalserfarenhet av individuella-, par- och gruppsamtal samt handledning och vi vet vilken effekt samtalet har. Vill du veta vad vi kan göra för dig är du välkommen att höra av dig.

Vi arbetar tillsammans med andra

Vi skaffar ständigt ny kunskap genom vidareutbildning och vårt breda nätverk av professionella och aktivister inom fälten sex, sexualitet och relationer.